Te Kete Ipurangi Navigation:

Te Kete Ipurangi
Communities
Schools

Te Kete Ipurangi user options:


Ko te pūrongo Wai 262

Ko te pūrongo Wai 262 a Te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi e kōrero ana mō te raweke ira me ngā rawa koiora hei taonga. Ka tirohia i runga anō i te āhua o ngā kerēme kua tukua ake e ngā kaikerēme. E toru ngā mea ka arotahingia, arā:

  • te ao Māori me ngā momo e noho taonga ana ki te Māori
  • te ao Pākehā, te rangahau ā-pūtaiao me te mana whakairo hinengaro
  • te haurapa-koiora – te raweke ira me ngā motika mana whakairo hinengaro.

Ka āta tirohia te whanaungatanga i waenga i te mātauranga Māori me ngā tikanga Māori mō te wāhi ki te kaitiakitanga o ngā momo e kiia ana he taonga. Ka aro tika atu te ripoata ki ngā momo e whai ake nei hei whakaahua i te hononga: ko te harakeke, te koromiko, te pōhutukawa, te kōwhai, te ngutukākā, te puawānanga, te poroporo, te kawakawa, te mānuka, te kūmara, me te tuatara. Ko ēnei whakaahuaranga hōhonu e whakaatu ana i pēhea te whakamahia o ēnei mea e te Māori i nehera, ā, e pēhea ana te whakamahia i te ao hou tonu. Ka whakaahuatia te whakamahia i roto i ngā hangarau o te ao hou, i ngā hangarau tuku iho anō hoki. Ko ēnei whakaahuaranga e whakaatu mai ana i ngā hononga me ngā taupatupatunga i waenga i ngā tikanga Māori tuku iho, te rangahau, me ngā tikanga hokohoko hangarau koiora o ēnei wā.

Te hui ki Te Marae o Ōrākei, Tāmaki Makaurau, 2007.

Nā Glenn Jeffrey tēnei whakaahua i tango.
Mana pupuri © New Zealand Herald

Ko te wāhanga ki te ao Pākehā, te rangahau ā-pūtaiao, me te mana whakairo hinengaro ka tūhura poto noa i te whanaketanga o te anga rangahau o te Hauāuru. Ka whakaatu i te rerekētanga i waenga i te tirohanga Māori me tērā a te Pākehā ki ēnei mea te mōhiotanga me te rangatiratanga. Ka whakaatu hoki i ngā rerekētanga nui rawa e pā ana ki te kaupapa, te uara, me ngā hua tauhokohoko o te rangahau mō ngā momo kua kiia he taonga.

Ka whakamārama te pūrongo i te āhuatanga o te kaitiaki o ngā momo e noho taonga ana me te mātauranga Māori. Ka whakaemitia ngā take e toru – te haurapakoiora, te raweke ira, me te mana whakairo hinengaro – me te whakatau ka pēhea  te tiaki a te ture o nāianei i ngā motika Māori. He tautohetohe kaha e whakaarohia ana mō te pānga o ngā mātāpono o te Tiriti o Waitangi ki te tiaki i ngā motika Māori o ngā momo e kiia ana he taonga. Ka āta tirohia te taumahatanga ā-ture hei whakaarotanga, ā, ka hangaia he anga motika ki te mātaki i ngā motika o ngā kaitiaki o ngā momo me te mātauranga Māori me ērā anō o ētahi atu. Ko te tikanga o te anga, ko te hoatu wā kia whakaarohia mehemea ko ia kēhi ka eke ā-Tiriti, ā, ko ngā motika o te kaitiaki ka tino tiakina.

Te Tikanga o te Kanorau Koiora

I te 16 Hepetema 1993, i hainatia a Aotearoa hei mema ki Te Tikanga o te Kanorau Koiora (the Convention on Biological Diversity – CBD). I whakaritea te CBD i muri i te taumata o te UN i tū mō te kaupapa o te taiao ki Rio De Janeiro, Parīhi, i te tau 1992. Ko te Ātikara 8, Take j o te tikanga, i whakatau i te tikanga whakahaere ake mō te mōhiotanga taketake ki ngā āhuatanga o ngā rawa koiora. E āta whakahua ana te tikanga i ngā motika o ngā iwi taketake me ō rātou mōhiotanga taketake ki te whakamahi i ngā rawa koiora, ā, e mea ana kia arohaina, kia tiakina ēnei. I whānui anō te tirohanga me te tohutohu ko ngā huanga e puta mai ana i aua mōhiotanga rā, kia tuarihia ōritetia ki aua iwi taketake rā. Ā, ka uru mai i ngā mōhiotanga i puta mai i te rangahau kāore i mōhiotia i mua.

I tēnei wā, ehara a Aotearoa i tētahi rōpū o te Kawa Nagoya mō te āhei atu ki ngā rawa iranga me te tika o te tuari i ngā huanga e puta mai ana i tā rātou whakamahi i te tikanga o te kanorau koiora. Ko tā tēnei Kawa, he whakatakoto i tētahi anga ā-ture mō ngā kaituku rawa iranga, tae noa atu ki ngā rōpū taketake, me ngā kaiwhakamahi o ngā rawa iranga.

Hei mahi

Ko Te Tikanga o te Kanorau Koiora e kī ana mehemea e rangahau ana ngā kaipūtaiao i ngā rawa koiora – tae noa atu ki ngā tipu me ngā kararehe – ā, ko ngā huanga e ara ake ana mai i ngā mōhiohio o ngā iwi taketake, ka tuari tahitia aua painga ki ngā iwi taketake. He aha pea ētahi o ngā huanga ki te iwi Māori o Aotearoa, mai i te rangahau raweke ira?

Return to top ^